Aussie slots2015Best online blackjack sitegÖre;oğlunaBlackjack gioco2017sorularıCasino canadakendisi
Son Dakika
21 Ocak 2019 Pazartesi

CHP’DEN USULSÜZ SATIŞ İDDİASIYLA İLGİLİ ALPER BAĞÇELİ TEPKİSİ

20 Nisan 2018 Cuma, 08:44

CHP Çivril İlçe yönetimi, Çivril Belediye Başkan Yardımcısı Alper BAĞCI’nın, iki oğluna Çivril belediyesinden arsa satışı yapmasına tepki gösterdi.

CHP Çivril ilçe başkanı Ömer KÖSEOĞLU, başkan yardımcısı Alper BAĞCI’nın iki oğluna Çivril Belediyesinden arsa satışı yapmasını ve onaylamasına tepki göstererek konuyu hukuki mercilere taşıyacaklarını belirtti.

CHP Çivril İlçe Başkanı Ömer KÖSEOĞLU, beraberinde CHP’nin Çivril Belediyesi ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeleri Türkan KEYİK ve Nuran ŞAFAK olduğu halde parti binasında bir basın toplantısı yaptı.

      Başkan KÖSEOĞLU, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 10:00’da yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

“Çivril Belediyesi başkan yardımcısı Alper BAĞÇELİ’nin ihaleye fesat karıştırmış olmasıyla ilgili Çivril Belediye Meclisindeki CHP’li meclis üyesi olan arkadaşlarımızın ortaya çıkardığı, gündeme getirdiği konuyu siz basın mensuplarının da kamuoyuna taşıması sonucu tepkimizi koymak, görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik.  Bu konuyla ilgili  hemen hukuki yollara başvuracağımızı da belirtmek isterim.

Meclisimizin 6 Mayıs 2014 tarihli kararı ile, Yuvaköy Mahallemizde bulunan 114 ada, 3 ve 4 Nolu  parseller,  belediye encümeninin 7 Haziran 2017 tarih, 428 ve 429 Nolu kararlarıyla  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmıştır.

Bu satış ile ilgili Belediye Meclisi tarafından yapılan ihaleye , Belediye Başkan Yardımcısı Alper BAĞÇELİ’NİN  OĞLU CEM BAĞÇELİ katılarak 3 Nolu parseli, diğer OĞLU BURAK BAĞÇELİ’de , 4 Nolu parseli satın almışlardır.  İhaleye başka katılımcı olmamıştır.

BUNA GÖRE;

Yuvaköy  114 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın ihalesine, 06/06 2017 tarihinde; yani ihaleden 1 gün önce  OĞUL Cem BAĞÇELİ katılma dilekçesi vermiş, BABA olan Belediye Başkan yardımcısı Alper BAĞÇELİ’de bu evrakları alarak  imzasıyla birlikte belediyenin resmi kayıtlarına intikal ettirmiştir.

Başkan Yardımcısı Alper BAĞÇELİ, ilgili yasaya göre ihaleyi yapmak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olmasına karşın neden bu evraklara imza koymuştur?

Aynı başkan yardımcısı Alper BAĞÇELİ, Çivril belediyesinin encümen kararı ile 07/06/2017 tarihinde satışı oğulları CEM ve BURAK BAĞÇELİ’ye yapılan 114 ada 3 ve 4 Nolu parsellerin tapudan devir ve intikali için  28/06/2017 tarih  belediyece görevlendirilen memurun yazısını yine kendisi BAŞKAN yerine imzalamıştır.

YASAYA AYKIRIDIR. YASA İHLAL EDİLMİŞTİR

2886 sayılı yasanın 6. Maddesi ihaleye katılım koşullarını düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre İTA AMİRLERİ ve ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların yanında, bu görevde bulunanların  İKİNCİ DERECE dahil kan, kayın ve hısımları yasaklıdır. Yani ihaleye katılamazlar.

ALPER BAĞÇELİ  FEN İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISIDIR.

Bu ihaleyle ilgili en geniş manada evrak hazırlamaya, düzenlemeye; hatta denetlemeye yetkilidir. Bunun kanıtı, 28/06/201 tarihli tapu sicil  Müdürlüğüne yazılan Personel yetkilendirme yazısıdır. Bu yazıyla anlaşılmıştır ki, Alper BAĞÇELİ  Çivril Belediye Başkanının yerine ADI GEÇEN EVRAĞA imza atmıştır. Bu imza ile tapu devri yapılmıştır. Yani ihale sonuçlandırılmıştır.  Böylece İLGİLİ YASA HÜKMÜ AÇIKÇA İHLAL EDİLMİŞTİR.

Fen işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Alper BAĞÇELİ’nin oğulları Cem ve Burak BAĞÇELİ, 07 Haziran’da yapılan ve başka katılımcını n bulunmadığı ihale ile Belediyemiz taşınmazlarını GÜYA usulüne uygun ! almışlardır!

Ancak başkan yardımcısı Alper BAĞÇELİ satışa o kadar ilgili ve etkili olmuştur ki;  encümen toplantısı dışındaki tüm i,şlemlerde  Çivril belediye Başkanı yerine imza atmıştır.

Sanki ihaleye katılan ve taşınmazları olan kendisiymişcesine OĞULLARI CEM ve BURAK için ihale bedellerini sehven 28/06/2017 olması gerekirken, 2016 yılında ödemişçesine Çivril Belediyesinin Halk Bankası ile ilgili yazıyı, ve bilgiyi, Belediye Başkan yardımcısı değilmiş gibi Başkanlığa sunmuştur.

BAŞKAN’A ÇAĞRI

Buradan Çivril  Belediye Başkanı Sayın Gürcan GÜVEN’e şu soruları sormak istiyorum.

  1. Fen işlerinden sorumlu BAŞKAN YARDIMCINIZ Alper BAĞÇELİ ihale bedellerini kendi hesabından mı ödemiştir?
  2. Babaları olduğu ihaleyi alan CEM ve BURAK BAĞÇELİ’nin ihale bedellerini oğullarının hesabından mı ödemiştir? Bu ödemeleri yaparken, oğulları olan CEM ve BURAK BAĞÇELİ’nin  usulüne uygun vekaletleri kendisinde var mıdır?
  3. 2886 sayılı ihale yasasının 6. Maddesinin ihlal eder nitelikteki bu işlemlerle ilgili hangi önlemleri aldınız?  Konuyla ilgili hangi işlemleri yapacaksınız?

 

İhaleye encümen kararı dışında hazırlık sonuçlandırma gibi tüm işlemlere dahil olan bu dahlinin 06/06/2017 tarihli 29/06/2017 tarihli işlemlere gerek yerinize ve gerekse kanunsuzluk yapan ve çocuklarına HAKSIZ MENFAAT TEMİN EDEN FEN İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCINIZ Alper BAĞÇELİ hakkında işlem yapacak mısınız?”

CHP Çivril  ilçe başkanı Ömer KÖSEOĞLU, konuyu hukukçularına incelettiklerini ve derhal hukuki yollara başvuracaklarını da sözlerine ekledi…

Aajans Matbaacılık Ve Vasım İşleri Tasarım ve Programlama: Soner Solak