Son Dakika
06 Haziran 2020 Cumartesi
10 Ekim 2019 Perşembe, 06:13
sebahattin yaman
sebahattin yaman sebahattinymn@hotmail.com Tüm Yazılar

ZOLAN DAHA NE BEKLİYOR?

 

 

Denizli, 2014 yılından itibaren büyükşehir oldu.

Osman ZOLAN, 10 Mart 2011 Tarihinden itibaren Denizli Belediyesini yönetmektedir. 20147 yılından itibaren de BÜYÜKŞEHİR yasası gereği tüm Denizliyi yönetmektedir. Yani Denizli ve ilçeleri ile ilgili tüm önemli kararlar Sayın ZOLAN tarafından alınmaktadır. Onun için AKP’lilerin “YAPARSA OSMAN ZOLAN YAPAR” sloganı doğruluk kazanmaktadır. Çünkü Denizli icraatlarında en yetkili kişi Sayın ZOLAN’dır.

2014 yılında yürürlüğü giren BÜYÜKŞEHİR YASASINDAKİ Sayın ZOLAN’ın yetkilerinden bazılarına göz atalım.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 

Kanun No. 5216        Kabul Tarihi : 10.7.2004  

MADDE 7.- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  1. f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
  2. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
  3. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

MADDE 9.- Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir…

 

Büyükşehir yasasındaki bu maddelerden de anlaşılacağı gibi, içlerinde Çivril’inde bulunduğu tüm yerleşim birimlerindeki toplu ulaşımın düzenlenmesi,  otopark yapılması vb. yetkiler Sayın ZOLAN’ın.

Büyükşehir olmamızın üzerinden Aradan 5 yıl geçti.

  1. Yıla girerken Sayın ZOLAN Çivril ulaşımı için ne yaptı? Bir bilen varsa söylerse seviniriz.

Sayın ZOLAN  Denizli-Çivril toplu ulaşımı için ne yaptı?

Sayın ZOLAN’ın Çivril’den Denizli’ye toplu ulaşımda bir düzenleme yaptığını düşünen var mı?

Düzen oluşması için Sayın ZOLAN ve ekibinin bir çalışması olduğunu duyan var mı?

Çivril’de toplu ulaşımla ilgilenenlerle yaptığımız görüşmeler ve iddialar doğruysa, S ayın ZOLAN 5 yıldır Çivril toplu taşımacılığı için parmağını oynatmamış.

Hatta yine iddialara göre bu konuda sorunu olan işletmecilerin deyimiyle bu güne kadar sadece ve sadece oyalanılmışız.

 

AKP’lilerin sloganları teorik olarak doğru doğru olmasına ama;

Pratikte toplu taşıma için parmağını oynatmadığını düşündüğümüz ZOLAN, acaba o slogandaki keyfiliği (yaparsa?) mı uyguluyor.

 

YANİ  YAPMIYOR M U?  YAPMAK MI İSTEMİYOR?

ÇİVRİL’DE ARTIK BUNUN TARTIŞILMA ZAMANI GELDİ

 

Çivril’in Büyükşehir meclis üyelerine bu konuda görevler düşüyor.

Büyükşehirin ve Sayın ZOLAN’ın Çivril’deki toplu taşımacılık için neler düşündüğünü, neler planladığını bizlerin temsilcileri olarak sorup, Çivril kamuoyuna aktarmalarının zamanı çoktan geldi.

Onlardan bu görevi yapmalarını bekliyoruz…

Aajans Matbaacılık Ve Vasım İşleri Tasarım ve Programlama: Soner Solak