çivrilinsesi gazetesi
28 Mayıs 2020
0 YORUM
19 OKUNMA

ÇOCUKLUK TRAVMALARI OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

ÇOCUKLUK TRAVMALARI OBEZİTEYİ TETİKLİYOR

 

Çağın en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilen obezite konusunda yapılan araştırmalar arttıkça, soruna yol açan etkenler de teker teker ortaya çıkıyor.

(DSÖ) Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel çapta “halk sağlığı sorunu” olarak nitelendirdiği çocukluk travmalarının obeziteye de yol açabileceği tezi, sağlık ve beslenme uzmanlarının son zamanlarda en çok üzerinde durdukları konu olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yaptığı araştırmaların desteklediği tez, sadece ilgililer tarafından değil hükümetler tarafından da ciddiye alındı.

Çocukluk çağı travmalarının yetişkinlik döneminde baş edilmesi güç pek çok sorun yarattığının bilinmesinin yanında, yeni bulgular doğrultusunda geliştirilen obeziteye ilişkin bu tezin çığır açacak bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Bütün sağlık sorunlarında olduğu gibi, obezitenin çözümünde de bu rahatsızlığa yol açan etkenlerin aydınlatılmasının, hem sağlığın geri kazanılması hem de sağlıklı beslenme alışkanlığının daha kolay yerleştirilmesinde büyük rol oynayacağı vurgulanmaktadır.

 

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Obezitenin, çocukluk travmalarına bağlı olarak geliştiği yönündeki düşünceleri destekleyen araştırmalardan biri Florida Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Bu araştırma, ebeveynleri boşanmış olan çocukların sosyal ve psikolojik sorunlarla birlikte duygusal eksikliklerini yemek yiyerek karşılamaya çalışmalarından dolayı obezite problemi yaşadıkları sonucunu da ortaya koydu.

Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı çalışma ise, çocukluk çağındaki olumsuz deneyimlerin hem depresyona, hem obeziteye, hem de her ikisine birden yol açtığını tespit etti.

Başkent Üniversitesi 2015 yılında yaptığı ‘’ Çocukluk Çağı Travmalarının erişkin Dönem Obezitesi İle İlişkisinin Belirlenmesi’’ adlı çalışmasında, çocukluk çağı travmalarında ileri yaşlarda ortaya çıkabilen psikiyatrik bozuklukları başlıca; disosiyatif bozukluklar, kişilik bozuklukları, alkol-madde kullanımı ile ilgili bozukluklar, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu ve çeşitli yeme bozuklukları olarak belirtmektedir.

Bu araştırma ile çocukluk çağı ruhsal travmaları ile erişkin dönem obezitesi, sigara tüketimi, fiziksel hareketsizlik gibi risk etmeleri ve kalp, akciğer, karaciğer hastalıkları, tip 2 diyabet ve depresyon sıklığı arasında ilişki olduğu bildirilmektedir.

 

STRES, ENDİŞE VE DEPRESYON BAĞLANTISI

Yıllardır sürdürülen psikolojik analizlerin obezite ile stres, anksiyete ve depresyon arasındaki bağlantıyı açığa çıkardığını, yapılan son araştırmaların da bu bağlantıyı net bir biçimde desteklediğini görmekteyiz.Çocukluk dönemi travmalarında özellikle kazalar, doğal felaketler, tacizler, ihmaller, boşanmalar ve kötüye kullanımların başta geldiği; bu listenin, çocukluk travmalarının kökeninde ailesel faktörlerin önemli rol oynadığını kanıtladığını vurgulamak doğru olacaktır.

Obeziteye yol açan en önemli etkenlerden biri olan aşırı yeme isteğinin genellikle stres, sevgisizlik, yalnızlık gibi olumsuz duygulardan kurtulma arzusundan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu tür olumsuzluklarla karşılaşan bireylerin genellikle şekerli ve yağlı gıdalarda teselli aradığı bilinmektedir.

 

TÜRKİYE DE RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR !!

Obezitetüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük risk teşkil etmektedir. Nitekim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın araştırmaları, ülkemizde yetişkinlerde obezitegörülme sıklığının erkeklerde yüzde 20,5; kadınlarda yüzde 41,0; toplamda ise yüzde 30,3 olduğu açığa çıkmıştır.

Çocukluk travmalarıyla ilgili en net istatistiklerin ülkemizde ebeveynlerin boşanması konusunda tutulduğunu, bu verilerin de giderek artan obezite sorunuyla tutarlı olduğuna vurgu yaptı. TÜİK’e göre 1992 yılında 27 bin 133 çift boşanmışken, 2016 yılında ise bu sayı 126 bin 164’e ulaşmış durumda.Boşanmaların yüzde 39,1’i evliliğin ilk beş yılında, yüzde 21’i 6-10. yıllar arasında gerçekleşirken, boşanan çiftlerin yaklaşık üçte ikisinin ise çocukları bulunuyor.

Bütün bu çalışmaların, dünyanın ortak halk sağlık sorunu olan obezitenin tedavisi; dahası hiç oluşmaması için, çocukluktan başlayan sağlıklı süreçlerin şart olduğunu net bir biçimde göstermektedir…

 

Copyright © 2015 Çivrilinsesi Gazetesi

Aajans Matbaacılık Ve Vasım İşleri Tasarım ve Programlama: Soner Solak